Mijn activiteiten raadplegen

Aanmelden als burger(Nieuwe venster)

Belangrijk voor jou

  • Werknemers die minstens 4/5 werken (studentenarbeid komt niet in aanmerking),
  • gepensioneerden, en
  • zelfstandigen.

Bijzondere bepalingen over wie mag bijklussen

Je mag maximaal 6.340 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Het bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 528,33 euro per maand bedragen. Voor activiteiten die met sport te maken hebben (nummers 1 en 2 op de lijst van toegelaten activiteiten), is er een uitzondering: daar ligt de limiet op 1.056,66 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.

Ja. Wie voor een vereniging bijklust, mag dat met een vaste regelmaat doen. Bijvoorbeeld: je mag wekelijks het grasveld van een voetbalploeg onderhouden.

Nee. Je mag niet bijklussen voor een vereniging waarvoor je nu professioneel werk levert of waarvoor je dat in de afgelopen 12 maanden hebt gedaan.

De onlinedienst biedt een overzicht van alle klussen die voor jou aangegeven zijn (door een vereniging) en die je zelf aangegeven hebt (voor diensten aan een andere burger). Je ziet er hoeveel je al verdiend hebt per maand en per jaar. Zo weet je meteen hoeveel je nog mag bijverdienen.

Opmerking: deeleconomie

Als je diensten hebt geleverd via een deeleconomieplatform, staan die niet in je overzicht! Ze zijn immers niet via de onlinedienst Bijklussen aangegeven. Inkomsten via de deeleconomie moet je dus zelf bij je totaal per maand en per jaar tellen.

Het deeleconomieplatform geeft de inkomsten na afloop van het jaar door aan de FOD Financiën. Die kijkt dan of je voor het hele jaar de 6.000 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag) hebt overschreden. Let op: naast je netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten ook meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat je ontvangen hebt.