Wat is die regeling precies?

Concreet bepaalt de bijklusregeling dat je onbelast mag bijverdienen bovenop je beroepsinkomsten. De limiet ligt vast op 500 euro per maand (of 6.000 euro per jaar). Dat bedrag is een extraatje dat je bijverdient met verenigingswerk of een activiteit voor een openbaar bestuur, een klus voor een andere burger, of een bijverdienste voor een erkend deeleconomieplatform. Let op: in die 6.000 euro per jaar zijn verplaatsings- en andere onkosten inbegrepen.

Voor verenigingswerk dat met sport te maken heeft (nummers 1 en 2 op de lijst van toegelaten activiteiten), is er een uitzondering: daar ligt de limiet op 1.000 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.

Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling geldt voor deze particulieren: werknemers die minimaal 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep, en gepensioneerden. Je moet dus wel een hoofdactiviteit hebben om te kunnen bijklussen. Dat is een stok achter de deur om oneerlijke concurrentie te vermijden bij bepaalde activiteiten.

Over welke activiteiten gaat het?

De bijklusregeling geldt voor drie soorten diensten:

  1. Bijklussen voor verenigingen of openbare besturen. Dat zijn diensten die zich tussen vrijwilligerswerk en betaald werk situeren. Het gaat bijvoorbeeld over sporttrainingen, culturele activiteiten of begeleiding van schooluitstappen.
  2. Occasionele diensten onder burgers. Hier gaat het bijvoorbeeld over kleine herstellingen waarvoor mensen geen beroep doen op een vakman, of over iemands kinderen van school halen en een oogje in het zeil houden tot een van de ouders thuiskomt.
  3. Bijklussen in de deeleconomie. Je levert bijvoorbeeld maaltijden of vervoer, of nog andere diensten, typisch via een applicatie. Je valt enkel onder de bijklusregeling als je via een erkend platform werkt.

De lijst van activiteiten waarvoor de bijklusregeling geldt, is beperkt. Het moet ook om niet-commerciële diensten gaan.

Waarom willen we de lasten op inkomsten uit bijklussen wegnemen?

  • Om klaarheid te schenken aan mensen die wat bijverdienen met diensten die waardevol zijn voor de maatschappij. Zij bevonden zich in een grijze zone;
  • Om de sociale verbanden tussen burgers te versterken;
  • Om clubs en verenigingen te laten professionaliseren.