Kies je profiel

Bijklusser

Als je bijklust voor een andere burger, moet jij aangifte doen.

Ik wil bijklussen voor een andere burger

Opdrachtgever

Als opdrachtgever hoef je niets te doen, maar er zijn een paar dingen die je moet weten.

Ik wil een andere burger voor mij laten bijklussen

Dit moet je weten over diensten van burger aan burger

Lijst van toegelaten activiteiten

We beschouwen een activiteit als een ‘dienst van burger aan burger’ als ze op de volgende lijst staat:

 1. met naleving van de gemeenschapswetgeving: oppas van kinderen, oppas, gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning
 2. met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: zorg voor zorgbehoevende personen
 3. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever
 4. sportlessen
 5. kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning
 6. hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding
 7. het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen
 8. ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote kuis en ontruiming van de woning wel toegelaten is
 9. hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis)
 10. opziener van onroerende goederen
 11. het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren

Bijklussen voor een andere burger mag niet met vaste regelmaat

Wie voor een medeburger bijklust, mag dat niet met een vaste regelmaat doen. Een bijklusser mag dus bijvoorbeeld niet elke week voor een vergoeding het gras van de buurman afrijden.

Een informele afspraak volstaat

Voor diensten van burger aan burger volstaat het dat beide partijen mondeling afspreken wat de taak is en hoeveel ervoor betaald wordt. De bijklusser vermeldt die afspraken in de aangifte.